LAVABO FOGLIO DI RAME 42X42X14,5

氛围照片

186736 - E250

LAVABO FOGLIO DI RAME

42x42x14,5 cm./16.5x16.5x5.7in.

与Foglio Di Rame瓷砖匹配的铜箔叶状的印象深刻的玻璃盥洗台基板。

特点:

Dune

快讯

加入会员,别错过最新消息

以下3D设计软件带有我们的产品资料